เครือข่ายสังคมออนไลน์แห่งศึกษาศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Official Page)
- https://www.facebook.com/RU.educ

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (Unofficial Page)
- https://www.facebook.com/pages/ภาควิชาหลักสูตรและการสอน-คณะศึกษาศาสตร์-มหาวิทยาลัยรามคำแหง/324460140919055

ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา (Official Page)
- https://www.facebook.com/RU.Coved

กลุ่มวิทยาศาสตร์การกีฬา รามคำแหง
- https://www.facebook.com/groups/sport.science.ru/
- https://www.facebook.com/pages/วิทยาศาสตร์การกีฬา-มหาวิทยาลัยรามคำแหง/298843913560532

กลุ่มการสอนสังคมศึกษา ม.ราม
- https://www.facebook.com/SocialStudiesTeacherRamU
- https://www.facebook.com/kittisak.laksana
- https://www.facebook.com/groups/219466101418472/
- https://www.facebook.com/groups/310014199091938/

กลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ราม
- https://www.facebook.com/groups/105195269561552/

กลุ่มคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ราม
- https://www.facebook.com/groups/192684914083354/
- https://www.facebook.com/groups/428160287196909/

ป.โท ศึกษาศาสตร์(คณิต) ราม รุ่น 1
- https://www.facebook.com/groups/545715618788131/

Educational Technology Network
- https://www.facebook.com/groups/151686948248702/

ภาควิชาเทคโนโลนีและสื่อสารการศึกษา
- https://www.facebook.com/edtechram

ศึกษาศาสตร์ รามคำแหง - คุยกับพี่เก่า เพื่อนใหม่ ได้ที่นี่
- https://www.facebook.com/groups/112526358773448/

ศึกษาศาสตร์ ม.ร. (Rucyberclassroom)
- https://www.facebook.com/groups/175750389145827/

นศ. ศึกษาศาสตร์ ปี 2556
- https://www.facebook.com/groups/558001957616009/

ชมรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
- https://www.facebook.com/ChmrmSuksaSastrMhawithyalayRamKhaeheng

วิชาเอกภาษาไทย ศษ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- https://www.facebook.com/groups/182420971817947/
- https://www.facebook.com/XekKarSxnPhasaThiyMram

ป.โท การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- https://www.facebook.com/groups/130014513731357/
- https://www.facebook.com/groups/135999519860037/
- https://www.facebook.com/groups/319279821539822/

ศิษย์เก่า เอกการสอนภาษาไทย
- https://www.facebook.com/groups/133455576728222/

ศิลปศึกษา รามคำแหง
- https://www.facebook.com/groups/413611018680194/
- https://www.facebook.com/arted.ru

ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100002474422440
- http://www.pescedu.com
- https://www.facebook.com/pages/PR-ภาควิชาพลานามัย-มหาวิทยาลัยรามคำแหง/242043952545347
- https://www.facebook.com/panya.putsurn

สุขศึกษาและพลศึกษา รามคำแหงฯ
- https://www.facebook.com/groups/139620012790718/
- https://www.facebook.com/hededuram
- https://www.facebook.com/Kasemedu

ป.โท สานสัมพันธ์พลานามัยรามคำแหง
- https://www.facebook.com/groups/159313294264640/

ศึกษาศาสตร์เอกประถม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- https://www.facebook.com/groups/300228066757600/
- https://www.facebook.com/groups/221304321235442/
- https://www.facebook.com/groups/406924222678987/

เอกวิทยาศาสตร์(ชีว เคมี ฟิสิกส์) ศษ.บ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- https://www.facebook.com/groups/1450341288514235/

ปฐมวัย ม.ราม
- https://www.facebook.com/groups/153160418081160/
- https://www.facebook.com/pages/Childhoodru/553677358022375
- https://www.facebook.com/groups/EarlyChildhood.Education.RU/
- https://www.facebook.com/groups/210608602310880/
- https://www.facebook.com/pages/ภาควิชาหลักสูตรและการสอน-เอกการปฐมวัยศึกษา-มหาวิทยาลัยรามคำแหง/553677358022375

จิตวิทยารามคำแหง
- https://www.facebook.com/groups/187685137939226/
- https://www.facebook.com/rupcclub
- https://www.facebook.com/groups/phyco123ram
- https://www.facebook.com/groups/220434361299961

ชมรมภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- https://www.facebook.com/groups/180267512094308/
- https://www.facebook.com/pages/ชมรมภูมิศาสตร์-มหาวิทยาลัยรามคำแหง/593443380687432

คณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ม.รามคำแหง
- https://www.facebook.com/groups/135760256500861/
- https://www.facebook.com/groups/329680753710784/

การสอนภาษาอังกฤษ รามคำแหง ป.โท รุ่น 2
- https://www.facebook.com/groups/356201924400512/

คหกรรมฯ ม.รามฯ
- https://www.facebook.com/groups/221583404547285/
- https://www.facebook.com/homeeco.ru

กลุ่ม ป.โท สาขาคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน รามคำแหง
- https://www.facebook.com/groups/RU.homeconomic/

วัดประเมินผล รามคำแหง ปี 55
- https://www.facebook.com/groups/165701833567186/

วัดและประเมินผล รามคำแหง
- https://www.facebook.com/groups/186743451395204/

เอก คอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา
- https://www.facebook.com/groups/122523717946956/

ป.บัณฑิต ครู สช.
- https://www.facebook.com/groups/112917862205249/
- https://www.facebook.com/groups/136128343204656/

โครงการ ครู สพฐ.
- https://www.facebook.com/kruthai.ru

กลุ่ม ป.โท บริหารการศึกษา รามคำแหง
- https://www.facebook.com/groups/214844428628683/
- https://www.facebook.com/groups/110836285660192/

กลุ่ม ป.โท ม.ราม คณะศึกษาศาสตร์
- https://www.facebook.com/groups/206153549534924/

กลุ่ม ป.โท นวัตกรรมหลักสูตรฯ
- https://www.facebook.com/groups/215807698490809/
 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)