No picture  
  อาจารย์ กฤชญา พุ่มพิน   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย   
     
การศึกษา :
 

- ศษ.ม. สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2554

 
 

- รปม. สาขารัฐประสาศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พ.ศ. 2552

 
  - ศษ.บ. สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) พ.ศ. 2547  
     
ประสบการณ์ :
  - อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลานามัย  
  - เจ้าหน้าที่กีฬาประจำอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ปี 2548  
  - อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปี พ.ศ. 2549  
  - อาจารย์ประจำสำนักบริการและกิจการนักศึกษา ได้รับ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ปี พ.ศ. 2552-2555  
     
เกียรติประวัติ :
  - นักกีฬาตะกร้อหญิง ทีมชาติไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2540-2552)  
  - ชนะเลิศอันดับ 1เหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่ 19 ณ ประเทศอินโดนีเซีย  
  - ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 ประเทศไทย บางกอกเกมส์  
  - ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 14 ณ ประเทศ เกาหลีใต้ ปูซานเกมส์  
  - ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ตะกร้อลอดห่วงสากลเอเชียนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1 ประเทศไทย  
  - เป็นผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อหญิงและคณะกรรมการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้แชมป์ 3 สมัย รับโล่ผู้สนับสนุนกีฬายอดเยี่ยม  
 

- ผู้ฝึกสอนจังหวัดกรุงเทพมหานคร กีฬาแห่งชาติ 2555 ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ ได้ 2 เหรียญทอง จาก ชายหาดหญิงและคุ่หญิง 1 เหรียญ เงินจากเซปักตะกร้อทีมเดียวหญิง และ 1 ทองแดงจากทีมชุดหญิง

 
  - รับรางวัล เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) การกีฬาแห่งประเทศไทย  
  - รับโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ ท่านนายกชวน หลีกภัย ให้เป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2542 งานวันเด็กแห่งชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 

- รับพระราชทานเข็มที่ระลึก จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ด้านการกระทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม วันแม่แห่งชาติ 2554 ณ สนามหลวง

 
  - รับพระราชทานของที่ระลึกจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านการบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่สังคม วันแม่แห่งชาติ 2555 ณ สนามหลวง  
  - เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแสดงถ่ายทอดสดร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราชในการแสดงท้องสนามหลวง วันพ่อและวันแม่  
  - ได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นคนดีศรีตากฟ้า จากกรมสามัญ จังหวัดนครสวรรค์ 2545  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  - ปัจจัยทีส่งผลต่อการพัฒนากีฬาตะกร้ออาชีพ (2551) : ทุนงานวิจัยวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

- การรับรู้ของประชาชนต่อการบริหารงานยึดหลักธรรมภิบาลของเทศบาลอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (2552) : ค้นคว้าอิสระ

 
 

- แรงจูงใจของบุคลากรกีฬาตะกร้อที่เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้ออาชีพ (2554) : วิทยานิพนธ

 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  GAS 3504 ตะกร้อ  
  GAS 2721 / PEG 3311 วอลเลย์บอล 1  
  GAS 2722 / PEG 3322 วอลเลย์บอล 2  
  REC 4688 การละเล่นพื้นเมืองไทย  
  ปริญญาโท :  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)