สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 384095

Facebook

RU e-Learning PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 15:53 น.

เอกสารสรุปประกอบการบรรยาย

บทที่ 1 ความเป็นมาและการพัฒนาคอมพิวเตอร์ [File]
บทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์ [File1] [File2]
บทที่ 3 ระบบปฏิบัติการ [File1] [File2] [File3] [File4]
บทที่ 4 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [File1] [File2]
บทที่ 5 โปรแกรม Microsoft Office Word [File1] [File2]
บทที่ 6 โปรแกรม Microsoft Office Excel [File1] [File2]
บทที่ 7 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint [File1] [File2]
บทที่ 8 การออกแบบหน้าจอคอมพิวเตอร์ [File]
บทที่ 9 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต [File]
บทที่ 10 วัสดุบันทึกข้อมูล [File1] [File2]

 

ใบงาน (คะแนนภาคปฏิบัติ)

 

หมายเหตุ การส่งงานภาคปฏิบัติ วิชา ECT 1301

ให้นักศึกษานำงานมาส่งที่ ห้องบริการภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 อาคารนครชุม
พร้อมทั้งลงชื่อส่งงานภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นหลักฐานการส่งงานและป้องกันการสูญหายของแผ่น CD

 

เวลาทำการ ห้องบริการภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
วันจันทร์, อังคาร, พุธ และ ศุกร์   เวลา 09.00 น.-11.30 น. และ 13.00 น.-16.00 น.
วันพฤหัสบดี                              เวลา 09.00 น.-11.00 น.

 

นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ให้ทำงานตามใบงานโดยปฏิบัติตามคำชี้แจง และส่งงานทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนธรรมดา หรือ EMS)
ภายในวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบงานแต่ละภาคการศึกษา ตามที่อยู่ดังนี้
กรุณาส่ง      รศ. ศุภนิต  อารีหทัยรัตน์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 เมษายน 2020 เวลา 20:32 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting