สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 340182

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับชม VDO กิจกรรม DTL OPEN HOUSE 2022 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง :
หลักสูตรที่ตอบโจทย์การเรียนรู้และทักษะของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล Click!!ติดตามกิจกรรมดีดี "DTL OPENHOUSE 2022" ไลฟ์สด เร็วๆ นี้ ตอบทุกข้อสงสัยในการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ ลุ้นรับรางวัลเสื้อ DTLพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 85 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดย รศ.ดร.ศยามน อินสะอาด หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นประธาน  อ.ยงยุทธ ขุนแสง และ ผศ.ดร.บุษกร เชี่ยวจินกานต์ เป็นวิทยากร
แนะนำการฝึกงาน และ รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานการฝึกงาน อ.พิมพ์ชนก
โพธิปัสสา เป็นพิธีกรและกรรมการการฝึกงาน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

พิธีเปิดโครงการ DTL Open House 2022 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดย รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง โดยมีกิจกรรมแนะนำหลักสูตร และ Workshop "การจัดทำ Portfolio ด้วย Canva" เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565

ขอเชิญนักเรียน ม.4-ม.6 ปวช. ปวส. ครู และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน " DTL OPEN HOUSE 2022 "
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเรียนรู้ วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-12.30 น.
- ร่วมเสวนา "แนะนำหลักสูตร DTL" แบบ pre-degree ปริญญาตรี ปริญญาโท โดยคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
- Workshop "การจัดทำ e-Portfolio ด้วย Canva" โดย อ.พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
** ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร ** ลงทะเบียน https://shorturl.asia/9zjnKสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2565
วันที่ 2 พ.ค.-3 ก.ค. 2565 สมัครได้ตั้งแต่ผู้จบ ม.3 ปวช เข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า สามารถนำหน่วยกิต
มาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6  หรือ ปวส ปริญญาตรี สมัครเทียบโอนได้
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://iregis2.ru.ac.th เลือก CODE สาขาวิชา 0444 
แผ่นพับ http://online.anyflip.com/juewl/okum/mobile/
สอบถามผ่านไลน์ https://line.me/R/ti/g/CUepniPHdQ


ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เยี่ยมชม รายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผ่าน SPATIAL ที่นี่ Click!!

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 46


ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี วายทองคำ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากโครงการ
ปรัชญดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารนครชุม ชั้น 3 โทร. 02-310-8319

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting