สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 231267

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


"We Create Educational Designer" เราสร้างนักออกแบบทางการศึกษา : สนใจเลือกเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ http://www.ru.ac.th/th//Bachelor/center

ดาวโหลดโลโก้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่นี่
ไฟล์_PNG ไฟล์_AI

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2016 รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด


ประกาศ

กำหนดการบรรยายชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (โครงการพิเศษ) แผน ข กรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เทอม 1) รายละเอียด

หลักเกณฑ์การฝึกงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และกำหนดการฝึกงานทางเทคโนโลยีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

ตารางกระบวนวิชาที่เปิดสอน ฤดูร้อน ปี 2559 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด

การจัดสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ก รายละเอียด

รายชื่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 24 รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท แผน ก รหัส 54-58 ที่ยังไม่เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครงแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้รายงานตัว เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง NCB207 รายละเอียด


กิจกรรมภาควิชา

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี วายทองคำ เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

กิจกรรมรดน้ำขอพรคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 อาคารนครชุม ห้อง 208

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วย G Suite for Education" โดย ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด  คุณพุทธรักษ์ มุลเมือง เป็นวิทยากร ณ อาคารเวียงคำ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560
กิจกรรมงานสัมมนา เรื่อง " Illustration สื่อสร้างสรรค์ เทรนคนสร้างภาพ" โดย รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน คุณพงศกร สรรพกิจจานนท์ เป็นวิทยากร จัดโดยนักศึกษาในวิชาสัมมนา รุ่น 74 ทั้งนี้คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 301 คณะรัฐศาสตร์ 2

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

กิจกรรมการประชุมแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รหัส 54-58 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง NCB207

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 18 คน, คนที่ยิ้ม

ผศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมเครือข่าย AECT Thailand ร่วมกิจกรรม "Creative problem solving in an open digital learning environment: Navigation to AECT Thailand Chapter" January 9, 2017.
สถานที่ติดต่อ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารนครชุม ชั้น 3  โทร. 02-310-8319

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting