สถิติผู้เข้าชม

Content View Hits : 154723

Facebook

ประกาศ รายวิชา ECT 1301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เลื่อนกำหนดการส่งงานภาคปฏิบัติ 2/2557
จากเดิม วันที่ 16-20 มีนาคม 2558 เป็นวันที่ 9-13 มีนาคม 2558


กิจกรรม พิธีเปิดห้องสตูดิโอ รศ.เกื้อกูล คุปรัตน์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ คุณวิภา คุปรัตน์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาขอขอบคุณ
คุณวิภา คุปรัตน์และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 230,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องสตูดิโอใหม่ให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ในการฝึกปฎิบัติต่อไป
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 70 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยมี ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงาน ทั้งนี้ คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารนครชุม


KM การจัดการความรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สารภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555ติดต่อภาควิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง NCB 302/1 โทร.02-310-8319

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 น. เริ่มลงทะเบียนรับเอกสาร

เดิมปฐมนิเทศที่หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แต่ทางมหาวิทยาลัยใช้สถานที่ในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น ห้องประชุมอาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 0301 และ ห้อง 032
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting