สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 313696

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


11

❤ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 สิงหาคม 2563 !!

สมัครได้ที่ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียน http://www.iregis2.ru.ac.th/

รายละเอียดหลักสูตร shorturl.at/dqrJX


ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน การศึกษาต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่ ? "  วิทยากรโดย อาจารย์ สมชาย ผิวงาม หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศาสนบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้อง NCB 208 อาคารนครชุม

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 45 ปี 2563

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 45 ปี 2563

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางการศึกษา "ASEAN HIGHLIGHTS : ศึกษาศาสตร์ก้าวไปกับอาเซียน" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศรีศรัทธา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

 

 

 

 

 

 

สถานที่ติดต่อ :

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคารนครชุม ชั้น 3 โทร. 02-310-8319

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting