สถิติผู้เข้าชม

Content View Hits : 151283

Facebook

ประกาศ รายวิชา ECT 1301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เลื่อนกำหนดการส่งงานภาคปฏิบัติ 2/2557 จากเดิม วันที่ 16-20 มีนาคม 2558 เป็นวันที่ 9-13 มีนาคม 2558


พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 70 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยมี ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงาน ทั้งนี้ คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารนครชุม


โครงการปัจฉิมนักศึกษาฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 69 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมี ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานให้โอวาท ณ ห้อง 208 อาคารนครชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 10 ก.ย. 2557 โดยคณาจารย์ภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้มีวิทยากร คุณเจนจิรา บุญญะภานุพล ศิษย์เก่าแนะนำการเตรียมตัวก่อนออกไปทำงาน


KM การจัดการความรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สารภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555ติดต่อภาควิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง NCB 302/1 โทร.02-310-8319

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 น. เริ่มลงทะเบียนรับเอกสาร

เดิมปฐมนิเทศที่หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แต่ทางมหาวิทยาลัยใช้สถานที่ในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น ห้องประชุมอาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 0301 และ ห้อง 032
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting