สถิติผู้เข้าชม

Content View Hits : 170084

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


 


 

 

แจ้งข่าว !! ด่วนรับนักศึกษาเพิ่มเติม .. ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หรือ ท่านใดสนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(เรียนวัน จ. พ. ศ. เวลา 18.00-21.00 น. โดยประมาณ )
@ ติดต่อ อ.ศยามน หรือ คุณอุษณีย์ โทร. 0-2310-8319 หรือ อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

** ผู้สนใจ++ กรุณากรอกใบสมัครด้านล่าง แนบเอกสารดังนี้
- บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 ใบ สำเนาปริญญาบัตร และผลการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
- พร้อมค่าสมัครเข้าเรียน 500 บาท


ยื่นสมัครที่ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคารนครชุม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 **


- ดาวโหลดใบสมัคร http://www.grad.ru.ac.th/…/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B…

- รายละเอียดหลักสูตร http://www.grad.ru.ac.th/Program/2556/56-42.pdf

- ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร http://www.grad.ru.ac.th/menny2.html

 


 

ประกาศการฝึกงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 71 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และกำหนดการฝึกงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกงาน

** ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวและร่วมประชุม
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 อาคารนครชุม ห้อง208 เวลา 8.30 น. ทุกคน **

http://www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno/images/pdf/150526111203.PDF

ดาวโหลดเอกสารหลักเกณฑ์ฝึกงานและกำหนดการ
http://www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno/images/pdf/150403123729.PDF


ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เรื่อง รายชื่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รุ่น 22

ดาวโหลดประกาศ http://www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno/images/pdf/150403135144.PDF

 


ข่าวกิจกรรม


กิจกรรม พิธีเปิดห้องสตูดิโอ รศ.เกื้อกูล คุปรัตน์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ คุณวิภา คุปรัตน์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาขอขอบคุณ
คุณวิภา คุปรัตน์และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 230,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องสตูดิโอใหม่ให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ในการฝึกปฎิบัติต่อไป 


พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 70 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยมี ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงาน ทั้งนี้ คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารนครชุม


KM การจัดการความรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สารภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555ติดต่อภาควิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง NCB 302/1 โทร.02-310-8319

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 น. เริ่มลงทะเบียนรับเอกสาร

เดิมปฐมนิเทศที่หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แต่ทางมหาวิทยาลัยใช้สถานที่ในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น ห้องประชุมอาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 0301 และ ห้อง 032
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting