สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 377038

Facebook

ดาวโหลดเอกสาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2012 เวลา 09:28 น.

เอกสารบรรยาย:

ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บรรยาย "การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558" (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนฯ มร.) ในการประชุมแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ดาวโหลดเอกสารบรรยาย https://drive.google.com/open?id=0B1Ffdhi7IBSTTlhPa2p1MUpBMm8

ผศ.ดร.บัณฑิต อนุญาหงษ์ รุ่นพี่รหัส 57 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง "แนะแนวทางกลยุทธ์ในการทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จ" ในการประชุมแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ดาวโหลดเอกสารบรรยาย https://drive.google.com/open?id=0B1Ffdhi7IBSTSEZwYlNzUWFwbG8

ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆของบัณฑิตวิทยาลัย
Click!!

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
http://202.41.160.14/che/ru_edu/1502805401_ECTonedayprogram.pdf

ดาวโหลดแผ่นพับหลักสูตร http://202.41.160.14/che/ru_edu/1502806328_ect_poster2.pdf

1


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 11:38 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting