รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท ภาค1/2557
[ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท ภาค1/2557 ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.พ. 57 ]

  • เปลี่ยนแปลงวันสอบซ่อม (ป.ตรี) ภาค1/56 จาก 13-18 ม.ค. เป็น 10-14 และ 17 ก.พ. (pdf)
  • กำหนดการฝึกซ้อม สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (รุ่นที่ 39) (web)
  • ข้อควรปฏิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต (รุ่นที่ 39) (web)

    คลิกเพื่อเล่นไฟล์วิดีโอ

เข้าสู่เว็บไซต์หลัก คณะศึกษาศาสตร์