ขั้นตอนการแจ้งจบครบหลักสูตรการศึกษา รายละเอียด 
 ขั้นตอนการรับหนังสือส่งตัวแบบคำขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู รายละเอียด
 ขั้นตอนการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รายละเอียด

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)    โทร. 02-310-8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)