ภาคฤดูร้อน 2560 
   - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 2 [File]
   - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 1 [File]
 
 ภาค 2/2560 
   - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 5 [File]
   - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 4 [File]
   - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 3 [File]
   - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 2 [File]
   - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 1 [File 1] [File 2] 
 
 ภาค 1/2560
   - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 9 [File]
   - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 8 [File]
   - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 7 [File]
   - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 6 [File]
   - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 5 [File]
   - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 4 [File]
   - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 3 [File]
   - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 2 [File]
   - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 1 [File]
 
 ภาค 2/2559
    - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 7 [File]
    - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 6 [File]
    - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 5 [File]
    - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 4 [File]
    - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 3 [File]
    - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 2 [File]
    - ตรวจสอบรายชื่อ ชุดที่ 1 [File_1] [File_2] [File_3] [File_4]
 
  ขั้นตอนการรับหนังสือส่งตัวแบบคำขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู รายละเอียด


 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)